Pengumuman Hasil PPDB Th. Pel. 2016/2017 Jalur RegulerSurat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Tasikmalaya
Nomor : Ma.10.24/HM.006.1/162/2016

 Tentang : Penetapan Calon Siswa Baru MAN Cipasung Jalur Reguler
Tahun Pelajaran 2016-2017

Menimbang
:
1.
Bahwa yang dapat diterima sebagai Siswa MAN Cipasung perlu ditetapkan dengan Surat keputusan.


2.
Bahwa yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini telah memenuhi kriteria penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan hasil verifikasi nilai Test masuk yang diraih pendaftar sebagai syarat Masuk MAN Cipasung melalui jalur PMDK.
Mengingat
:
1.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;


2.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Agama RI;


3.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Agama RI;


4.
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.


5.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 962 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016 - 2017


6.
Kebijakan Kepala MAN Cipasung tahun pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
1.
Peserta Seleksi Masuk MAN Cipasung jalur Reguler yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan memenuhi kriteria untuk diterima menjadi Peserta Didik Baru MAN Cipasung Tahun Pelajaran 2016-2017.


2.
Bahwa segala sesuatu akan dipertimbangkan dan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

                                                                                    Ditetapkan di : Cipasung
                                                                                    Pada tanggal : 14 Juni  2016
                                                                                    Kepala,


                                                                                     Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida,  M.Pd.
                                                                                      NIP. 19640614 198803 2 002


Tembusan disampaikan Kepada :
  1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag. Prop. Jawa Barat di Bandung.
  2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya di Tasikmalaya 
  3. Yang bersangkutan (sebagai panggilan siswa MAN Cipasung jalur Reguler)NO
NAMA SISWA
P/L
ASAL SEKOLAH
URUT
TEST
1
1
RESTI ANDRIANI
L
MTsN leuwisari
2
2
MUHAMMAD ALDI SETIAWAN
L
MTsN leuwisari
3
3
FAHMI AINU SYAMSI
L
MTsN leuwisari
4
4
ANDRE DWYANSYAH
L
MTsN leuwisari
5
6
SEPI FITRIANI
P
MTsN leuwisari
6
7
DEWI NURHALISA
P
MTsN leuwisari
7
8
YUDI SEPTIADI NUGRAHA
L
MTsN leuwisari
8
9
FUZY FAUZIATUL MAULA
P
SMPN 12 Kota TASIKMALAYA
9
10
WISNU ISKANDAR ZULKARNAIN
L

10
11
NOVI NURFAUZIAH
P
MTS PSA Nurul Ihsan
11
12
ARINI NURAENI
P
SMPN 1 Tanjungjaya
12
13
FAUZI PATMAWATI SUMARNI
P
SMPI Cipasung
13
15
ALIEF BACHTIAR MUTAQIN
L
MTsN leuwisari
14
16
ABDUL AZIZ
L
MTsN leuwisari
15
17
AJI FAOZAN AZHIMA
L
SMPN 1 Singaparna
16
18
ADHIF NOOR SYAIFULLAH
L

17
19
TITO SANTOSO
L
SMPN 3 Ibun Bdg
18
20
SITI NURJANAH
P
MTSN 3 Kota Tanggerang
19
21
ASRI NURSUAIDA
P
MTS Cipasung
20
23
SITI NUR FATIMAH
P
MTS Cipasung
21
24
VINA SILVIA
P
SMPI Cipasung
22
25
SHUPY NUR BIYANTI
P
MTsN Sukamanah
23
26
ELSA NURHIDAYAH
P
SMPN 1 Sumberjaya
24
27
FARIZ ANDI BASTIAN
L
MTS AL-Azhar Citangkolo Banjar
25
28
MUHAMMAD MIFTAH MAARIF
L
SMPN 1 Solear
26
29
ADIT SAEPULLOH
L
MTS Cijambe
27
32
RIZKIA FAHIRA
P
SMPN 1 Cigalontang
28
33
TINA LESTARI
P
SMPN 1 Cigalontang
29
34
AULIYA RAHMAWATI SAYIDAH
P
MTSN Sukamanah
30
35
JIEHAN NUR SHABRINA
p
SMP N 4 Tanggerang
31
36
MUHAMAD ALDIANSYAH
L
MTs Al Itikon Duri Kosambi
32
37
ABDUL GOPUR
L
SMPN 16 Tasikmalaya
33
40
IRVANDI
L
SMPN 2 Cileunyi
34
41
NURUL AULIA ATORI
P
MTs Bahrul Ulum
35
42
FARINA HILMATTUSSAADAH
P
SMP Islam Attarbiyyah
36
43
NURAENI FEBRIANTI
P
SMP Islam Attarbiyyah
37
44
HILDA AINI SYIFA
P
SMP Islam Attarbiyyah
38
46
AJENG NUR REZA LESTARI
P
SMP N 1 Puspahiang
39
47
SANDI ARDIANSYAH
L
SMP Asshofa
40
48
NOPI LUTFIAH
P
SMP Pst. Cintawana
41
49
RIFA AZIZAH
P
SMP Islam Attarbiyyah
42
50
MITA ALFIANI
P
MTs Al Ikhlas Cisompok
43
51
NELI APRILIANI
P
MTsN Sukamanah
44
52
SITI SOPA
P
MTs Darul Falah
45
53
NAZLA PADILAH PUTRI
P
MTs Daar El Fikri
46
54
DUROH SYADIAH
P
SMP Islam Husnul Khotimah
47
55
ADAM MUHAMAD FAUZAN
L
MTs Al Hamidiyah
48
56
REGIANA MUKHTAR RENGGANA
P
MTs KHZ Muttaqin
49
57
HANNA NOVIANA
P
SMPN 1 Cikampek
50
58
SHANDI SUHARTANA
L
SMPN 1 Sukarame
51
59
AYI FAUZI
P
SMP Gunung Hideung
52
60
SILVANA MUJTAHIDAH GAOS
P
MTs Al Gaotsiyah
53
61
FITRIYANI
P
SMP Nurul Islam
54
62
DEVIJULIANTI
P
SMPN 1 Salawu
55
63
SHOVI DIANA
P
SMPN 2 Singaparna
56
64
M. TAUFIQURROHMAN NUR SHODI
L
MTsN 2 Bandung Barat
57
66
FRECELIA PUTRI
P
SMPN 1 Ciparay
58
67
MUHAMMAD CHAFIDH ZAKKY
L
MTs Cipasung
59
68
AI NURAFIFAH
P
SMP Islam AL Jauhari
60
69
ULQIYA LABIIBA
P
MTsN Sukamanah
61
70
AHSAN RAMADLAN
L

62
72
ANDINI YUNIAR
P
MTs Al Hidayah
63
73
AHMAD GILMAN DARUL ARIPIN
L
MTs Mathlabussaadah
64
74
AGIS MAGFUR
L
MTs Mathlabussaadah
65
75
DZURRIYYATUNNISA
P
MTs MATHLABUSSAADAH
66
77
NELI ERISKA
P
MTs Mathlabussaadah
67
78
AYU MUSTIKA SUTISNA
P
MTs Mathlabussaadah
68
79
INTAN NURHASANAH
P
MTs Mathlabussaadah
69
80
ILHAM DZULHAIDAR
L
MTs Mathlabussaadah
70
81
NENG DERISTA
P
MTs Mathlabussaadah
71
82
BELA ALAWIAH
P
MTs Mathlabussaadah
72
83
INDAH TAMIMUN NAMAH
P
MTs Mathlabussaadah
73
85
RISA NURUL AULIA
P
SMPN 1 SUKARAJA
74
86
TITIN SITI HARTINAH
P
MTsN Sukamanah
75
87
RICKY SUBAGJA
L
SMPN 1 Mangunreja
76
88
SITI SALIS LISMAYANTI
P
SMPN 1 Mangunreja
77
89
LILIS NOVIASARI
P
SMPN 1 Mangunreja
78
90
RIDA PARDIYAH
P
SMPN 1 Mangunreja
79
91
AI SOFAH SOPIAH
P
SMPN 1 Mangunreja
80
92
FAHMI HUSNI
L
SMPN 1 Mangunreja
81
93
VIKI HERMAWAN
L
SMPN 1 Mangunreja
82
94
HILMAN KHOERUDIN
L
MTs AL-Muqowamah
83
97
AI LINA MARLINA
P
SMPN 1 Leuwisari
84
98
FAHRI RAMDAN ALGUFRONI
L
MTs Persis Benda Tasikmalaya
85
95
LINA AULIA
P
MTs AL Hidayah
86
96
AZZAHRA MUNA JULIANTI
P
SMP Muhammdiyah 8
87
101
SINTA AMALIA
P
MTs Cipining
88
102
IMAM HAMAMI
L
MTs Nurul Huda
89
103
ALIS WAFIK AJIJAH
P
MTs PSA Miftahul Falah
90
104
MUHAMAD RIFKI
L
MTs Marifa
91
105
RAHMI
P
MTs AL-Ishlah
92
106
LIA MAHARANI
P
MTs Ansoriyah
93
108
DANI MAULUDIN AZHAR
L
MTs Syekh Mansur
94
109
TOPIK HIDAYAT
L
MTs Hidayatul Ummah
95
110
ANNIDA AULYA SEPTIANI
P
MTsN Cibingbing Kuningan
96
112
AQILLA FADIA HAYATI
P
MTSN SETIAWANGI
97
113
DINA OKTAVIANI
P
SMPN 1 Singaparna
98
114
ANISYA CHAERUNISA SAKINAH
P
SMPN 1 Singaparna
99
115
ABDUL AZIZ AL MAWARDI
L
SMPN 1 Padakembang
100
116
INTAN RAHMA FITRIANI
P
SMPN 1 Padakembang
101
117
FAJAR SIDIK
L
SMPN 1 Padakembang
102
118
MUHAMAD FIRDA ARBA ATTIN
L
SMPN 1 Padakembang
103
119
FITRI JULIANI
P
SMPN 2 SALAWU
104
121
SYAILA HERTA VEBYAN
P
SMP Pesantren Cintawarna
105
122
ASEP FAHRU JAMAN
L
SMPN KOTA BARU
106
123
SYADATHUL UMMAH
P
MTsN SUKAMANAH
107
125
KHARI ESMA PUTRI APRILIANI
L
SMPN 1 Padakembang
108
126
RIAN NURAHMAN
L
SMPN 1 Padakembang
109
128
YANI MARYANI
L
SMPN 1 Sodonghilir
110
129
RIZAL RIZKYAN SYAH
L
SMP Plus Qurrota A'yun
111
130
DEVI LUKI ARIANI
P
MTs YPPA Cibeas
112
131
ARMILA SULISTYANI
P
MTs YPPA Cibeas
113
132
RESDANI FATONATUL SYAHRIAL
L
MTs YPPA Cibeas
114
133
AYU SRI REJEKI
P
SMPN 1 SALAWU
115
134
ILHAM ABDUL AZIEZ
L
SMP ISLAM PANIIS
116
135
RINA HERLINA
P
SMP ISLAM PANIIS
117
136
YASHER WILDAN
L
SMPN 234 JAKARTA
118
138
MUHAMAD RIZKI NUGRAHA
L
SMP ISLAM CIPASUNG
119
139
SITI NURKHOLIPAH
P
SMPN 1 Rengasdengklok
120
140
CECEP HASBI ASHSHIDDIQI
L
SMPN 1 Singaparna
121
142
AZKIA SALSABILA
P
MTsN Sukamanah
122
143
RIBELLA REKSAWIJAYA
P
MTsN Mandalawangi
123
144
NENG MIRA
P
SMPN 2 Sukaraja
124
145
KHILDA GINA ADAWIYYAH
P
MTs AL-Azhar
125
146
KEKE AGUSTIN TRY PRATAMA BORU DABUTOR
P
MTs AL-Azhar
126
147
NOVI SUTIA
P
SMP PLUS NUURUL MUTTAQIIN
127
148
MULYADI
L
MTSN SALAWU
128
149
EULIS HASNA NURHIKMAH
P
MTsN BANTAR KALONG
129
150
ZAMZAM JAMALUDIN AZHARI
L
SMPI CIPASUNG
130
152
FAHRIL YUSUF
L
SMPN 1 CIGALONTANG
131
153
ALDIAN SYAHMINUDIN
L
SMPN 1 CIGALONTANG
132
155
ACHMAD FAUZI
L
SMP PASUNDAN
133
156
NADIA TSALISA
P
MTsN 5 KARAWANG
134
157
DENISA AINUL FIKRI
P
MTsN 1 KOTA BANDUNG
135
158
SELMA HASNA ALKARAMI
L
SMPN 1 GARUT
136
159
FEBIAN ANGER PUTRA
L
MTs NURUL IHSAN
137
160
RIZKY FAJAR PURNAMA
L
MTs PSA NURUL IHSAN
138
161
SITI KHOERIYAH
P

139
163
MUHAMAD HARI PERMANA
L
MTsN TANJUNGJAYA
140
164
SOFWAN MARIFATULLAH
L
SMP DARUSSALAM
141
165
M. PAHMI ANSORI
L
MTs AL HIDAYAH
142
166
MUHAMAD AIMAN JELANG RAMADHAN
L
MTsN SUKAMANAH
143
167
LUTHFIANI NUR AZIZAH
P
SMPN 1 JAYAKERTA
144
168
SITI NURHASANAH
P
MTs AL MUQOWAMMAH
145
169
SHELLA YUNITHA
P
SMPN 1 SUMEDANG
146
170
YUNUS AGUSTIN
P
SMP AL MADANIYAH
147
171
MUHAMMAD HAFIDZ BINTANG S
L
SMP ISLAM DARUL MU'MININ
148
172
INDRI FITRIANI
P
SMPN 2 CIPARAY
149
173
NOVI NOPIYANTI
P
SMPN 2 CIPARAY
150
174
RIZHA ADHILATUL MAQIS
L
MTsN SALAWU
151
175
SETIAWAN NURSALIM
L
SMP ISLAM CIPASUNG
152
176
REZA KOMARUDIN JAELANI
L
SMP ISLAM MA'ARIF NU
153
177
SOPA SITI SOPIAH
P
SMP ISLAM MA'ARIF NU
154
178
NADIYYA AZZAHRA
P
MTs AL ASAS
155
179
NELOVA NIDAUNNISA
P
MTs CIPASUNG
156
180
MILA LUTHFIANA
P
MTs Al HASANAH
157
181
AHMAD YOZI FAZLAN
L
SMPN 3 TANJUNG RAJA
158
182
AZHAR FAUZAN
L
SMPN 1 PADAKEMBANG
159
183
SALMA NURFAIZA
P
SMPN 1 PADAKEMBANG
160
184
RIKY FIRMANSYAH PANJAITAN
L
SMPN 1 PADAKEMBANG
161
185
ALY D MUHAMAD ILYAS
L
SMP ISLAM PANIIS
162
186
VINA FITRIANA
P
SMPN 1 KERTASEMAYA
163
187
SRI SULIS SETIA DEWI
P
SMP IT AZZHAHRIYYAH
164
188
TASYA SYIFA FAHIRA
P
MTs SUKAMANAH
165
189
SYAH RANI NUR LUTHFYAH
P
MTs ALMUQOWAMAH
166
191
SAEPUL ANWAR
L
MTS ATHTHORIYAH
167
192
MUHAMAD ROBI
L
MTs ATH-THOHIRIYAH
168
193
MUHAMMAD AL-GHIFARI
L
SMP ISLAM PANIIS
169
194
DINI AWALIYAH
P
MTsN BANTARKALONG
170
195
MEGA TURISTYA NINGSIH
P
SMPN 1 SUKARAME
171
196
RISA NURAENI
P
SMPN 1 SUKARAME
172
197
MOHAMAD ALGIFARI HOERUSLI
L
SMPN 1 SUKARAME
173
198
MOH. GIFARI PURNAMA
L
SMPN 1 SUKARAME
174
199
TRIAN TAJUDDIN
L
SMPN 1 SUKARAME
175
200
AGNES KUSMAWATI PUTRI
P
MTsN SUKAMANAH
176
202
MELLYNIA PUTRI MULYADI
P
MTsN TANJUNGJAYA
177
203
ANNISA RAHMAWATI
P
MTs CIPASUNG
178
204
MUHAMAD IQBAL
L
MTs UTAMA
179
205
AELI YULIAWATI
P
SMPN 1 CIAMIS
180
206
JALALUDIN
L
SMPN 1 SUKARATU
181
207
SAHAL LUTFI SYA'BANI
L

182
208
RAHMAWATI
P
SMPN 1 SARIWANGI
183
209
ILHAM
L
MTs YPPA CIBEAS
184
210
NAJMI QATRUNNADA
P
SMPN 1 CISAAT
185
211
MILA NURAZIZAH
P
MTs ZAMANSARI
186
212
AYU FAUZIAH
P
MTsN GARUT
187
213
FAUZIAH HAUNANNISA SRI
P
MTs CIPASUNG
188
214
PIA SELPIANI
P
MTS ASY-SYUHADA
189
215
ALDI AULYA RAHMAN
L
MTS AL AULYA
190
217
DAFFA FALIH FEBRIANTO
L
SMPN BUNGBULANG
191
218
SHELLY NADIA PUTRI
P
SMPN 04 PAKENJENG
192
219
MAULANA ISKANDAR
L
MTs CIPASUNG
193
220
IQBAL NURFAJRI
L
MTSN TANJUNGJAYA
194
221
FAOZAN HILMIYANI
L
SMP ISLAM CIPASUNG
195
223
NIDA FAUZIA
P
SMPN 1 DARANGDAN
196
224
SOFFI SITI MARIAM
P
SMPN 1 SOREANG
197
225
SELVI SELVIANA
P
SMPN 10 KOTA TASIKMALAYA
198
226
FARHATUL ANWARINA
P
MTsN CARIU
199
227
WINDI APRIANI
P
SMP KHZ MUSTHAFA
200
228
SALSA ELSA NABILA
P
MTs YPPA CIBEAS
201
229
AYU YASMIN AGUSTINA
P
SMPN 1 TANJUNGJAYA
202
230
MUHAMMAD ERIN NURFAUZI
L
MTs PUI KEPUH
203
231
ALIFIANA SYABANI RIDWAN
L
SMP ISLAM CIPASUNG
204
232
GUGUN YUDHO PRIYANTO
L
MTs ANNUR I MALANGBONG
205
233
SITI ROMLAH
P
MTsN RAWAMERTA
206
235
INTAN NURALIFAH ALMAGISTIRIAH
P

207
236
MITA AMALIA
P
SMPN 1 BANJARSARI
208
237
WINAYA ATSQIYA
P
SMPN 1 MALANGBONG
209
239
NENG YESI YULYASARI
P
MTs CIPASUNG
210
240
MUHAMAD RAFI FATHURAHMAN SYAFI'I
L
MTsN SUKAMANAH
211
241
SRI MULYANINGSIH HAKKI
P
MTsN RAWAMERTA
212
242
ARIEF RIZKY FIRMANSYAH
L
MTS ATTAFSIRI
213
243
AHMAD FAUJI
L
SMPIT MANARUL HIKAM
214
244
RIKE NURSALISTRI
P
SMPN 2 CIGALONTANG
215
245
KAHFI FADZKUR WARDANA
L
SMPN 1 PADAKEMBANG
216
246
ADIT AHMAD NUGRAHA
L
SMPN 1 SINGAPARNA
217
247
SHIDRINIA LATIPATUSSIRRI
P
SMP ISLAM YPP CILENGA
218
249
SILPI NAPISAHUL JANNAH
P
SMP ISLAM YPP CILENGA
219
250
AKBAR TAUSUR RIDO
L
SMP ISLAM YPP CILENGA
220
251
M. ADIL RIZKI RIFALDI
L
SMP ISLAM CIPASUNG
221
252
DILLAR RIZKY MUHARAM
L
SMP ISLAM CIPASUNG
222
253
ADETIA APIKA
P
MTs BAHRUL ULUM
223
254
MUHAMMAD HAMDAN FAHIMA
L
SMP ISLAM CIPASUNG
224
255
FAKHRI MUHAMMAD RAFIQ
L
SMPN 1 SINGAPARNA
225
257
FATHONI
L
MTs NURUL FALAH
226
259
MOCH FIKAR FAUZAN
L
MTs AL-HAMIDIYAH
227
260
NOER SYAMSI
L
SMPN 1 SINGAPARNA
228
261
NENDEN ARIFATUSSAADAH
P
SMP MARUYUNG
229
262
NISA RISMA WARDIANA
P
SMPN 1 PADAKEMBANG
230
263
ADITYA RAHMAN
L
SMPN 1 PADAKEMBANG
231
264
SARIFA AMBAMI
P
SMP ISLAM JAYARATU
232
265
SULTAN MUHAMMAD RAMADHAN
L
MTsN 5 KARAWANG
233
266
FITRIANI
P
MTs BAHRUL ULUM
234
267
DINDA NURAZIZAH
P
MTs BAHRUL ULUM
235
268
ROIHANAH SUCI APRIANI
P
MTS CIPASUNG
236
269
SITI NURLAELI
P
MTS MIFTAHULHUDA PUGERAN
237
270
IMA HAMIMATUN NAJMULAILA
P
MTS YPPA CIPULUS
238
271
EGA PUTRI ANISA
P
MTS BUNGBULANG
239
272
DESI HERLINDA
P
SMPN 1 SALAWU
240
273
SATRIO NANO SOFANDI
L
MTSN SINGAPARNA
241
274
SITI FATIMAH
P
MTSN SINGAPARNA
242
275
RANI SITI ROHMAH
P
MTSN SINGAPARNA
243
276
DIANA KHOIRUNNISA
P
SMPN 2 CIAWI
244
277
PUTRI CAHYA KANIA
P
MTSN SUKAMANAH
245
279
DIMAS RILIANSYAH
L
MTS CIPASUNG
246
280
YUANDA NOVITA AULIANDARY
P
MTS ASY-SYUHADA
247
281
RANDIKA BIMO ARYA SETHA
L
MTS NANGKALEAH
248
282
RADITA PUTRI KURNIAWATI
P
MTS NANGKALEAH
249
283
TIA NURUL FAUAZIAH
P
SMPN 1 SINGAPARNA
250
284
AHMAD SAEPULLOH
L
SMPN 1 SINGAPARNA
251
285
FAHRI MAULID SIRAN
L
SMPN 1 SINGAPARNA
252
286
RIO PRAMUDYA
L
SMPN 1 SINGAPARNA
253
287
SITI RAHMAH YANI
P
SMPN 1 SINGAPARNA
254
288
INDRIYANI
P
SMPN 1 SINGAPARNA
255
289
SINDY FITRIYANI
P
SMPN 1 SINGAPARNA
256
290
NATASYA NOORHALIZA
P
SMPN 1 SINGAPARNA
257
291
DEKA ARYA SANDI
L
SMPN 1 SINGAPARNA
258
292
RADITYA NURHIDAYAT AGNIA
L
SMPN 1 SINGAPARNA
259
293
MUHAMAD ALFI NUGRAHA
L
SMPN 1 SINGAPARNA
260
294
KARISMA MURTY
L
SMPN 1 SINGAPARNA
261
295
ALIF NOOR RACHMAN
L
SMPN 1 SINGAPARNA
262
296
FARISA AZZAHRA
P
SMPN 1 SINGAPARNA
263
297
SITI NUIRISMA
P
SMPN 1 SINGAPARNA
264
298
AFIFAH SAMROTUL FUADAH
P
SMPN 1 SINGAPARNA
265
299
NANA SUPRIATNA
L
SMPN 1 GUNUNGHALU
266
300
SYUKRON MA'MUN
L
MTS AL-BAKIATUSSOLIHAT
267
301
ASRI HOPIPAH
P

268
302
M. BAIHAQI PAKIH
L
 
269
303
M. RIZKI RAMDANI
L
SMPN 1 MANGUNREJA
270
304
IIS NURKHOLIFAH
P
MTS DARUNNADWAH
271
305
GIVARI EKA FAJAR
L
MTsN KUPANG
272
307
AKHMAD NURUL MUTAMAM
L
SMPN 3 CIPATUJAH
273
309
MUHAMMAD FAHMI KASHOIF
L
MTs AL-HASANIYAH
274
310
AI ZAMILAH FITRI
P
MTsN KAWALI
275
311
RAIHAN MUHAMMAD ARSYI
L
MTs DARUL HIKMAH
276
312
CITRA MUTIARA LESTARI
P
MTs ASY-SYUHADA
277
313
RAIHAN MUHAMMAD RAFLI
L
SMPN 1 SUKARAME
278
314
NUR MUHAMMAD BASYARUDDIN ITSNAIN
L
MTs AL-HIDAYAH BOGOR
279
315
ILHAM RAMADHAN
L
SMPN 1 LEUWISARI
280
316
LINA MELINA
P
SMPN 1 MARGAHAYU
281
317
FITRI YANI
P
SMPN 1 SARIWANGI
282
318
ANDIKA ALFARIZ
L
SMP ISLAM CIPASUNG
283
319
MUFTI RIDWAN GHUNDARAREZI
L
SMP ISLAM JAYARATU
284
320
NENG NIDA AMALIYA
P
MTs ASY-SYUHADA
285
321
MILA KAMILA
P
MTs ASY-SYUHADA
286
323
PUTRI PRATIWI
P
MTs AL-MUQOWAMAH
287
324
ADLI MUHAMMAD HIFDI
L
SMP MANGGAI PUTERA
288
325
RAIHAN ARISSAPUTRA
L
SMP N SINGAPARNA
289
326
SITI AHDINIYATI SADZWINA MASTUROH
P
MTs SIRNARASA
290
327
YULI ARYANTI
P
MTs RIYADHUSSALAM
291
328
ZULFA KHAIRUNNISA
P
MTs ATTAUFIQIYYAH
292
329
MIA HELMIA
P
MTS TAMANSARI
293
330
NILNA FAIZIYAH
P
SMPN 1 RAWAMERTA KARAWANG
294
331
MUH. HASAN MANSUR FAUJI
L
MTS AL-AZHAR
295
332
MUHAMMAD YUNUS
L
MTs AL-MUQOWAMAH
296
333
MUHAMAD RIZKY ADITIA NUGRAHA
L
SMPN 1 SINGAPARNA
297
334
AGUNG HUSNUL MUBAROK
L
SMPI CIPASUNG
298
335
MUHAMMAD FATHURRAHMAN
L
SMPN 2 MALANGBONG
299
336
RAFI NUGRAHA
L
MTSN SINGAPARNA
300
337
M DZIKRI NURPADIYANSYAH
L
SMP TERPADU AL-AMIN
301
338
AZKA ADILYA RACHMAN
P
SMPI CIPASUNG
302
339
NALENDRA JATI PRABILA
L
SMPI CIPASUNG
303
340
FITRIA
P
SMPN 1 CULAMEGA
304
341
MUHAMMAD SYAHDAN SURURI
L
MTS PASANGGRAHAN
305
342
RISMA OKTAVIANI
P
SMPN 1 SUKARAME
306
343
SELSA ARINA PUTRI
P
SMPN 1 SUKARAME
307
344
FITRI INDRIYANTI
P
MTS TARBIYATUL MUALLIMIN
308
345
NENG GINA PEBRIANTI
P
MTSN TANJUNGJAYA
309
346
REZA NURFAIZAL ALI
L
MTSN TALAGA
310
347
MUHAMMAD ARJUNA ARTIK SAPUTRA
L
MTS CIPASUNG
311
348
ISDAYANI FAUZIYYAH
P
SMP TERPADU MATHLABUL ULUM
312
349
ROBI'AH AL ADAWIYAH
P

313
350
DE ISTRI RAHMI SYAFARI
P
SMPN 2 PUSPAHIANG
314
351
REZA BAHARI USMAN
L
SMP PASUNDAN 2 CIMAHI
315
352
HARLIS SAPUTRA
L
SMP AL - HUDA
316
353
SELFAHYASA RAHARJO
L
SMPN 1 SINGAPARNA
317
354
FAJAR ABDUL GANIYY
L
SMPN 1 SINGAPARNA
318
355
IRMAN TOYIBAN
L
SMP ISLAM MAA'RIF NU LEUWISARI
319
356
IMAS HIDAYATUNNAHDIYAH
P
SMP ISLAM CIPASUNG
320
357
MOH RIZAL APRIYADI
L
SMPN 1 CIPARAY
321
358
ANWAR ABDUL MUNIR
L
SMPN 1 KERTA SARI
322
359
RAIHANI HIKMATI KAMILAH
P
SMPN 1 MARGAHAYU
323
360
RAHMI BAHARIYAH
P
SMP PGII 2 BANDUNG
324
361
HILMAN SALAM
L
SMP PLUS AL MUHAK\JIRIN
325
362
MUHAYYAT
L
SMPN 1 PAKISJAYA
326
363
MOCH. FGHINA AL BIROORI
L
SMPN 1 PAKISJAYA
327
364
ZAENI RAHMAT
L
MTsN 7 TASIKMALAYA
328
365
DETIA GUSTRIANI
P
MTsN SINGAPARNA
329
366
DESRI NURBAETI
P
MTs SARI YADLULHUDA
330
367
WAPIK NUR AZIZAH
P
SMP PGRI GANJAR SABAR
331
368
ANISA DWI MAHARANI
P
MTs SA IBNU SINA
332
369
DIVA GITA PASHA
P
SMP ISLAM CIPASUNG
333
370
SHIFA NUR'AZIZAH SYAHRONI
P
MTs CIPASUNG
334
371
HASNA HANABIL FADZILA
P
SMP TERPADU AL AMIN
335
372
MUTI AMALIA
P
SMPIT MANBAUL ULUM,
336
373
MUHAMAD FADHIL BILAD
L
SMP ISLAM CIPASUNG
337
374
GALIH RAMDHAN KAMIL
L
MTs DAARU FIKRIL ULUUM
338
375
AHMAD FAUZI
L
MTs PUI KEPUH
339
376
WAHYU AMIJAYA
L
MTs PUI KEPUH
340
378
MUHAMMAD RIDHO MUBAROK
L
SMPN 1 PADAKEMBANG
341
379
MOHAMMAD ALI HASAN
L
SMP IT YPI 45
342
380
SILFA FADLILATUN NISA
P
SMP ISLAM CILENGA
343
381
ANJA FAOJUNNAJI ASSUFIAH
P

344
382
SITI JUARIAH
P

345
383
DEWI ANGGITA MEIDANI
P

346
384
DHIYAA DUROTUNNASAH
P


Pengumuman Hasil PPDB Th. Pel. 2016/2017 Jalur Reguler Pengumuman Hasil PPDB Th. Pel. 2016/2017 Jalur Reguler Reviewed by MAN CIPASUNG TASIKMALAYA on 15.44.00 Rating: 5