Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jalur PMDK MAN Cipasung 2017
KEPUTUSAN
KEPALA  MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TASIKMALAYA
Nomor : 094/Ma.10.21/PP.00.6/V/2017

TENTANG  : PENETAPAN CALON SISWA BARU MAN 2 TASIKMALAYA JALUR PMDK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TASIKMALAYA

Menimbang
:
1.
Bahwa yang dapat diterima sebagai Siswa MAN 2 Tasikmalaya perlu ditetapkan dengan Surat keputusan;


2.
Bahwa yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini telah memenuhi kriteria penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan hasil verifikasi nilai raport SLTP semester 1 s.d. 5 dan Sertifikat Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diraih pendaftar sebagai syarat Masuk MAN 2 Tasikmalaya melalui jalur PMDK;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;


2.
Keputusan Menteri Agama RI No. 370 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah;


3.
Surat Keputusan Direktur  Jenderal Binbaga Islam No. E.IV/PP.006/Kep. 17A/1998 tentang Madrasah Aliyah Negeri Model;


4.
Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/PP.00/AZ/737/979 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru Madrasah;


5.
Kebijakan Kepala MAN Cipasung tahun pelajaran 2017/2018;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPALA MAN 2 TASIKMALAYA  TENTANG CALON SISWA BARU MAN 2 TASIKMALAYA JALUR PMDK TAHUN PELAJARAN 2017/2018


Pertama :
Peserta Seleksi Masuk MAN 2 Tasikmalaya jalur PMDK yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan memenuhi kriteria untuk diterima menjadi Peserta Didik Baru MAN 2 Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2017-2018.


Kedua     :
Bahwa segala sesuatu akan dipertimbangkan dan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ditetapkan di              : Cipasung
Pada tanggal               : 10 Mei 2017
Kepala,

TTD

Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida, M.Pd.
NIP. 19640614 198803 2 002


Tembusan disampaikan Kepada :
1.       Yth. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag. Prop. Jawa Barat di Bandung.
2.       Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya di Tasikmalaya
3.       Yang bersangkutan (sebagai panggilan siswa MAN Cipasung jalur PMDK)

DAFT
PERINGKAT
Nama Lengkap
Tempat
Tanggal
L/P
Nama Sekolah
 REWARD
1
69
ANNI KARIMAH KUSNAWATI
Bogor
6-Jan-02
P
MTs S. Yapin Cikubang
 -
2
76
UJANG MUHAMAD RIDWAN


L
SMPN 2 Padakembang
 -
3
80
AYU PATIMAH
Tasikmalaya
1-Jan-02
P
SMP Al-Mukhtar
 -
4
168
TANAMARA ESA MUSTAIN
Bekasi
21-May-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
5
62
UCU ABDUL AZIZ
Tasikmalaya
3-Mar-01
P
SMPN 1 Padakembang
 -
6
9
LUTFI FARIDI HERMAWAN
Tasikmalaya
9-Jul-01
L
MTsN Salawu
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
7
112
SITI ATIYAH AMARIA
Tasikmalaya
18-Jul-01
P
MTsN Salawu
 -
8
103
HAPSHI HAPIDOH NUR
Tasikmalaya
31-Mar-02
P
MTsN Salawu
 -
9
143
SULIS SILVIYANI
Tasikmalaya
22-Feb-01
P
MTsN Salawu
 -
10
126
NINDA AULIA SAFITRI
Tasikmalaya
22-Feb-01
P
MTsN Salawu
 -
11
157
ADI MUHAMAD HABIB YAZID
Tasikmalaya
2-Jun-01
L
MTsN Salawu
 -
12
142
DILA ARDILA
Tasikmalaya
2-Nov-01
P
MTsN Salawu
 -
13
155
FARHANUDIN NAJIB
Tasikmalaya
13-Jan-02
L
MTsN Salawu
 -
14
153
SILVI NURAFIFAH
Tasikmalaya
7-Aug-01
P
MTsN Salawu
 -
15
156
ADE HIDAYAT
Tasikmalaya
27-Jan-01
L
MTsN Salawu
 -
16
119
SITI NUR AGNIYA
Tasikmalaya
27-Aug-02
P
MTsN Salawu
 -
17
105
EVA NURIAH
Tasikmalaya
27-Sep-01
P
MTsN Salawu
 -
18
122
CUCU CAHYANI
Tasikmalaya
7-May-02
P
MTsN Salawu
 -
19
75
LARASATI
Tegal
9-Apr-01
L
MTs Cipasung
 -
20
4
SHINDI ABI WAFIQ AZIZAH
Kuningan
30-Aug-01
P
MTsN Kadugede
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
21
55
HANY YULYANTI
Tasikmalaya
7-Dec-01
P
MTs Cipasung
 -
22
52
AYU MUTIARA FAJRIN
Karawang
27-Jan-02
P
MTs Asshiddiqiyah Karawang
 -
23
91
KIKI ZAKIYATUL ARIFAH
Tasikmalaya
28-Mar-01
P
MTs Al-Hamidiyah Cipancur
 -
24
36
SISKA AMELIA
Tasikmalaya
12-Aug-02
P
SMPN Padakembang
 -
25
97
ADIYANTI RIANDINI
Tasikmalaya
27-Jun-01
P
SMPN Padakembang
 -
26
176
ALIA ARSYI
Tasikmalaya
20-Sep-01
p
MTs Cipasung
 -
27
87
ISMI WARDAH
Tasikmalaya
28-Jun-01
P
SMPNT Manarul Hikam
 -
28
25
AA MUSTIN BILLAH
Tasikmalaya
15-Sep-01
L
MTs Leuwiseeng
 -
29
111
ABDULLAH MUHAMMAD RAMDHANI
Tasikmalaya
16-Nov-01
L
MTs Leuwiseeng
 -
30
150
AI RISMA AMELIA
Tasikmalaya
15-Jun-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
31
78
SUCIATI
Bandung
16-Jun-02
P
MTs Cipasung
 -
32
23
ALISDA NURAHLIA
Tasikmalaya
26-Jul-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
33
125
ILHAM MAULANA
Tasikmalaya
11-Oct-01
L
MTs Leuwiseeng
 -
34
26
PUTRI AULIA AGUSTIN
Tasikmalaya
16-Jul-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
35
46
RAHMI AROFAH
Tasikmalaya
1-Mar-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
36
88
RISMA ALFANI
Tasikmalaya
28-Nov-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
37
30
SHIDIQ ALHAMDANI
Tasikmalaya
1-Aug-02
L
MTs Leuwiseeng
 -
38
121
SHIFA NUR HANIFA
Tasikmalaya
1-Sep-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
39
101
SITI RAHMA FAUZIAH
Tasikmalaya
12-Jul-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
40
159
SITI RAHMI ERIKA FAUZIAH
Tasikmalaya
25-Jun-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
41
42
SITI ROHIMAH SEPTIANI
Tasikmalaya
15-Sep-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
42
41
SITI ROSIDAH
Tasikmalaya
14-Mar-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
43
116
YUNI SAMROTUL HASANAH
Tasikmalaya
20-Sep-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
44
49
TIA AGUSTINA SABILA
Tasikmalaya
14-Aug-02
P
MTs Leuwiseeng
 -
45
50
FITRI NURLAILA
Tasikmalaya
16-Oct-01
P
MTsN Singaparna
 -
46
38
SAZIA NURUL IZZAH
Tasikmalaya
31-Dec-01
P
MTsN 10 Tasikmalaya
 -
47
16
HILMA FARIDAH
Tasikmalaya
27-Dec-01
P
MTs Darul Falah
 -
48
5
LUTIFA NUR ROBIAH
Tasikmalaya
19-Dec-01
P
MTs Muawanah
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
49
83
AJENG AYU MELATY
Bandung
20-May-02
P
MTs Al-Hidayah
 -
50
154
NENDEN PUTRI RACHMANIA
Tasikmalaya
1-Aug-02
P
SMPN 1 Padakembang
 -
51
174
RISA SRI WAHYUNI
Tangerang
1-Jul-02
P
SMPN 1 Padakembang
 -
52
146
SALMA OKTANIA DEWI
Bandung
2-Oct-01
P
SMPN 1 Padakembang
 -
53
31
LISDIANA
Tasikmalaya
31-Mar-01
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
54
32
RESA NURHALIMAH
Tasikmalaya
19-Jun-02
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
55
71
ISNA SUCI LESTARI
Tasikmalaya
5-Nov-01
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
56
68
AENI HAPIDA
Tasikmalaya
8-Feb-01
P
MTs Yapin Cikubang
 -
57
90
SYAM MUHAMMAD HASBI
Tasikmalaya
28-Feb-01
L
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
58
43
SITI FAUZIAH TSANI
Tasikmalaya
18-Jun-01
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
59
19
FARAH DWI AMELIANI
Tasikmalaya
21-Jun-02
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
60
20
PATHIN HAIFA KHAIRUNNISA
Tasikmalaya
10-Oct-01
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
61
147
MIA KUSMIATI
Tasikmalaya
29-Sep-01
P
SMPN 1 Salawu
 -
62
56
TASYA DWI YANTI
Tasikmalaya
2-Jan-02
P
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
63
84
SALSABILLAH AYU HERYATI
Bekasi
22-Jan-03
P
MTsN 4 Karawang
 -
64
117
DISTI FITRIANI
Kuningan
7-Dec-01
P
MTs Cipasung
 -
65
162
GAIZCA CEACILIA TAUFIKURROHMAH
Karawang
27-Mar-02
P
MTs Cipasung
 -
66
113
WULAN CAHYA RENGGANIS
Tasikmalaya
7-Jul-01
P
SMP Pesantren Cintawana
 -
67
7
SULIS FAJAR CAHYANI
Tasikmalaya
14-Mar-02
P
MTs Asy-Syuhada
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
68
39
DEA SILPIANI
Tasikmalaya
21-Jun-02
P
SMP Islam YPP Cilenga
 -
69
169
Diana Sri Rahayu Pradita
Tasikmalaya
20-Feb-02
P
SMPN 1 Sariwangi
 -
70
177
SUCI SETIA NUGRAHA
Tasikmalaya
3-Apr-01
L
SMPN 1 Sariwangi
 -
71
186
ALFI NURDIANSYAH
Tasikmalaya
27-Apr-02
L
SMPN 1 Sariwangi
 -
72
79
TIA SETIAWATI
Tasikmalaya
5-Aug-01
P
SMPN 1 Sariwangi
 -
73
102
FITRI FIRNAWATI
Tasikmalaya
14-Dec-01
P
MTs PSSA Nurul Ihsan
 -
74
54
ROFIQI FEBRIAN
Tasikmalaya
5-Feb-01
L
MTsN 8 Tasikmalaya
 -
75
21
ZAHRANI PUTRI AISY
Tasikmalaya
23-Jul-01
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
76
104
DELIA RATNA SARI
Tasikmalaya
17-Dec-01
P
SMPN 2 Mangunreja
 -
77
48
SANIYA BAIDHA'A AZ-ZAHRA
Tasikmalaya
17-Nov-02
P
MTs Al-Ikhlas Cisompok
 -
78
109
ERVINA RISKA OKTAVIA
Tasikmalaya
12-Oct-01
P
SMPN 2 Mangunreja
 -
79
136
ADIET AGUS ABDUL RAUF
Garut
1-Aug-01
L
MTs Andalan Cijantung
 -
80
14
ERINA CHYNTHIA
Tasikmalaya
13-Jan-01
P
MTsN Tanjungjaya
 -
81
35
FARLAN ARIANSYAH
Tasikmalaya
13-Feb-01
L
MTsN Tanjungjaya
 -
82
18
SYARIPUL ANWAR
Tasikmalaya
28-Jul-01
L
MTsN Tanjungjaya
 -
83
22
RAHMAWATI
Tasikmalaya
20-Dec-01
P
MTsN Tanjungjaya
 -
84
17
NISA NURAENI
Tasikmalaya
20-Sep-02
P
MTsN Tanjungjaya
 -
85
15
NOVITA NURMAULIDIYAH
Tasikmalaya
26-May-01
P
MTsN Tanjungjaya
 -
86
1
SULISTIA APRILIANI
Tasikmalaya
10-Apr-01
P
MTsN Tanjungjaya
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
87
13
ZAM ZAM CHAIRUTTAMAM
Tasikmalaya
18-Jul-01
L
MTs PSA Miftahul Falah
 -
88
33
RITA FITRIANI
Tasikmalaya
19-Dec-01
P
MTsN Tanjungjaya
 -
89
65
MERI SAPITRI
Tasikmalaya
20-Mar-02
P
MTsN Tanjungjaya
 -
90
29
AQILAH DILA CAHYANI
Tasikmalaya
15-Jan-02
P
MTsN Tanjungjaya
 -
91
44
AJENG AISHA ISTIQOMAH
Tasikmalaya
22-Apr-02
P
MTsN Tanjungjaya
 -
92
108
AI RATNA DEWI
Tasikmalaya
4-Oct-01
P
MTs Cipasung
 -
93
60
RISTA MAULAYA R
Bogor
9-Sep-01
P
SMP Plus Qurrota A'yun
 -
94
53
INDRA RIZKY RAHAYU
Tasikmalaya
25-Nov-01
P
MTs Al-Mashbah
 -
95
178
KEFIN RIFA'I
Tasikmalaya
30-Jan-02
L
MTs Almuqowamah
 -
96
118
RIKA AMALIA PUTRI
Tasikmalaya
3-Nov-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
97
129
SIFA SAKINATU SA'ADAH
Tasikmalaya
21-Dec-01
L
MTs Leuwiseeng
 -
98
45
IRA MUTIARA
Tasikmalaya
18-Dec-00
P
MTs Khz Muttaqin
 -
99
8
DIANITA RAHMA
Tasikmalaya
14-Aug-02
P
SMP Islam Cipasung
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
100
182
WULAN HALIMATUSSA'DIYAH
Ciamis
10-May-01
P
SMP Islam Cipasung

101
190
NENG ADINDA BELLA AZ-ZAHRA
Tasikmalaya
27-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung

102
137
SALMA AINUN KHALIZ
Tasikmalaya
28-Jun-02
P
SMP Islam Cipasung

103
151
NIKKY NUGRAHA FACHRUROJI
Majalengka
6-Feb-02
L
SMP Islam Cipasung

104
158
SHILNI NURFADILAH SOLIH
Tasikmalaya
2-Dec-02
P
SMP Islam Cipasung

105
161
MUHAMMAD MUMTAZILLAH
Tasikmalaya
14-Mar-02
L
SMP Islam Cipasung

106
11
AZIZAH SRI HANDAYANI
Bandung
17-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
107
10
DEVITA AULIA NESTIRANI MURIN
Tasikmalaya
1-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
108
134
ACHMAD SYAEFUL GUNGUN
Tasikmalaya
11-Mar-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
109
181
RIZDKY NUR SYA'BAN
Tasikmalaya
9-Nov-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
110
152
ADELLA RIZKI OCTAVIANI
Bekasi
28-Oct-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
111
130
NIDA AMALIA AHMAD
Sumedang
16-Oct-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
112
173
KIRANA YASTI ANGGRAENI
Bekasi
9-Feb-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
113
135
AI NURPAOJIYAH
Tasikmalaya
29-Aug-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
114
172
ANDINA AULIA
Bandung
24-Aug-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
115
89
INTAN RAIHANY RAHMAH
Tasikmalaya
5-Nov-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
116
124
VINA PAUZIYAH
Tasikmalaya
9-Oct-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
117
110
MAYA DAMAYATI
Purwosari
30-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
118
149
AMALIA INSANI PUTRI
Tasikmalaya
19-Feb-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
119
145
NAFISAH SUKMAWATI S.
Tasikmalaya
18-Nov-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
120
185
LAILATUS SABILLA
Bekasi
11-Sep-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
121
184
IMA HIMATUL ALIYAH
Tasikmalaya
24-Jan-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
122
131
ROPIPAH
Tasikmalaya
5-Sep-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
123
166
SITI MASYRIFATUL KHIAROH
Tasikmalaya
21-Aug-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
124
165
INDRA GIRI
Tasikmalaya
27-Jan-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
125
139
ILMA NAFI'A YUSRIDA
Karawang
17-Oct-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
126
179
AYU MAESAROH
Bandung
7-Aug-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
127
163
MOHAMAD IKBAL FAUZAN
Tasikmalaya
30-Jan-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
128
114
MUHAMMAD FADILAH NUR R.
Tasikmalaya
4-Oct-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
129
187
MUHAMMAD INSAN KAMIL M.
Tasikmalaya
5-Jun-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
130
138
TIARA LISNAWATI
Bandung
31-Dec-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
131
171
TANAMARA ESA MUSTAIN
Bekasi
21-May-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
132
170
SILVIA MAHARANI LISDIYANA
Garut
20-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
133
141
HERU RAMDANI
Tasikmalaya
16-Dec-00
L
SMP Islam Cipasung
 -
134
180
GUSTIRA NUGRAHA
Tasikmalaya
29-Sep-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
135
167
RYAN ARDIANSYAH
Purwakarta
14-Jun-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
136
128
SALMA MUDRIKAH
Karawang
15-Sep-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
137
175
INDI EKA RINJANI
Bekasi
1-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
138
191
PUTRI LEONITA HERMAWAN
Tasikmalaya
11-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
139
115
YUNIA NURLAELA WILDAH
Tasikmalaya
23-Jun-01
P
SMP Islam Cipasung
 -
140
140
TIA ROSTIKA DIAN
Tasikmalaya
4-Mar-02
P
SMP Islam Cipasung
 -
141
85
SHERINA RAMADHIANISHA
Tasikmalaya
20-Nov-01
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
142
63
ISMUL PAUJIYAH
Tasikmalaya
24-May-01
P
MTsN Singaparna
 -
143
98
KANIA ASIH NURYANA
Tasikmalaya
30-Jun-02
P
MTsN Singaparna
 -
144
61
NISA NURUDZATI SYIFA
Tasikmalaya
14-Jul-02
P
MTsN Singaparna
 -
145
12
ALVIN NURHALIZA
Jakarta
3-Oct-02
P
MTs Cipasung
 -
146
93
YOSI PRASETIO
Tasikmalaya
25-Apr-02
L
SMP Terpadu Al-Amin
 -
147
81
IKMAL MAULANA
Tasikmalaya
21-Jun-02
P
MTs Darul Falah Cibungur
 -
148
70
SINTA DIANA ROPENDI
Tasikmalaya
2-Feb-02
P
MTs Darul Falah Cibungur
 -
149
127
NISRINA ANISTSUROYA
Tasikmalaya
27-Mar-01
P
SMP Terpadu Riyadlul Ulum
 -
150
188
M. RIDWAN
Bekasi
17-Aug-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
151
183
ANGGI MAULANA PUTRA
Subang
8-Jun-02
L
SMP Islam Cipasung
 -
152
123
AHMAD HASAN HARIRI
Cirebon
5-Feb-02
L
MTs Cipasung
 -
153
59
WILDAN MUHAMMAD HUSNI
Tasikmalaya
4-Aug-01
L
MTs Al-Muqowamah
 -
154
120
AIMAN ABDUL AZIZ
Jakarta
18-Apr-03
L
MTs Cipasung
 -
155
2
RESTA KOMALASARI
Tasikmalaya
30-Sep-01
P
SMPN 1 Sodong Hilir
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
156
92
RESTI DWI PUTRI
Tasikmalaya
21-Oct-01
P
SMPN 1 Sukarame
 -
157
34
AJENG ARNI KARTINI
Bandung
2-Apr-02
P
SMPN 1 Sukarame
 -
158
82
DINA NURJANAH
Tasikmalaya
25-Mar-01
P
SMPN 1 Sukarame
 -
159
57
ARDHA DWI ANZELI
Bandung
19-Apr-02
P
SMPN 1 Sukarame
 -
160
148
YOGI ARDIANSYAH
Tasikmalaya
17-Aug-01
L
SMPN 1 Sukarame
 -
161
6
FRIDAYANTI AULIA NUR
Tasikmalaya
4-Jan-01
P
SMPN 1 Sukarame
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
162
74
ANA MAWADDAH
Tasikmalaya
28-Oct-01
P
SMPN 1 Sukarame
Potongan biaya masuk sebesar 50% dari DSPT
( Rp. 750.000,-)
163
96
AHMAD HIDAYATUL FARHANI
Tasikmalaya
17-Jun-02
L
MTs Cijambe
 -
164
160
DEDE RIZAL ABD. AZIZ
Tasikmalaya
14-Dec-01
L
SMP Islam Paniis
 -
165
72
AAM AMALIA
Tasikmalaya
23-Mar-02
P
SMP Pesantren Cintawan
 -
166
73
RIDA ZAKIYAH
Tasikmalaya
10-May-02
p
MTs PSA Miftahul Falah
 -
167
28
ALFIN AHMAD AL FARISI
Tasikmalaya
29-Jul-02
L
MTsN Singaparna
 -
168
51
ASTI NADHEASTUTI AULIA
Tasikmalaya
18-Mar-02
P
MTsN Singaparna
 -
169
47
TIA SHINTIA ANDRIANI
Tasikmalaya
11-Jan-02
P
MTsN Singaparna
 -
170
95
ENENG SINTA NURWIYAH
Tasikmalaya
4-Aug-01
P
MTs Cihonje
 -
171
3
SRIYUNA
Tasikmalaya
24-Sep-01
P
SMPN 4 Tasikmalaya
Potongan biaya masuk sebesar 25% dari DSPT
( Rp. 375.000,-)
172
67
ROVI HUSNA
Tasikmalaya
29-Sep-01
P
MTs Leuwiseeng
 -
173
58
NAZHIFAN ADILFI
Tasikmalaya
17-May-01
L
MTsN Sukamanah
 -
174
77
RISKA SUSILAWATI
Tasikmalaya
22-Jun-02
P
MTs KHZ. Muttaqin
 -
175
106
BUDI SANJAYA
Tasikmalaya
26-Sep-01
L
SMP Islam Cipasung
 -
176
144
DHANIYAH HERDIYANI
Tasikmalaya
18-May-01
P
SMP Islam Paniis
 -
177
99
SHELFIA KHARISMA FAUZIAH
tasikmalaya
30-Mar-02
p
SMP Nursalam
 -
178
107
WIDAD MUFAJAR ALGHIFARI
Tasikmalaya
21-Feb-02
P
SMP Islam Al-Azhar
 -
179
24
SHINTYA ASYMUL FAUZI
Tasikmalaya
21-Jan-02
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
180
27
APRIYANTI NURDIN
Tasikmalaya
29-Mar-02
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
181
37
SITI NADZROTUN NISA
Tasikmalaya
4-Jun-01
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
182
40
EKA SRI MULYANTI
Tasikmalaya
12-May-02
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
183
66
SINDI SETIANI
Tasikmalaya
9-Feb-02
P
SMPN 1 Mangunreja
 -
184
94
SHEVA INDRA KOSWARA
Tasikmalaya
25-Mar-02
L
MTsN Kasomalang
 -
185
64
AI MARWAH
Tasikmalaya
5-Mar-02
P
SMPN 1 Sukarame
 -
186
86
HASBUL WAFI
Tasikmalaya
9-Jun-01
L
SMPN 1 Padakembang
 -
187
189
SALWA  AULIA FATIMAH
Bekasi
21-Jul-03
L
MTs Al Khariyah
 -
188
132
NASYWA LAILA TSUROYA
Tasikmalaya
7-Aug-02
P
SMPN 14 Tasikmalaya
 -
189
133
TIA FAUJIAH
Tasikmalaya
2-May-01
P
SMPN 14 Tasikmalaya
 -
190
100
MUHAMMAD FIKRIE NISRADI AZIZ
Denpasar
9-Dec-00
L
SMP Ali Muqoddasah
 -
191
164
KIKI RAHMATULL ADAWIYAH
Tasikmalaya
14-Apr-02
P
SMPN 1 Padakembang
 -
 Ditetapkan di              : Cipasung

Pada tanggal               : 10 Mei 2017

Kepala,


TTD

Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida, M.Pd.
                                                                                                      NIP. 19640614 198803 2 002 


NB. Kepada Siswa yang dinyatakan lulus Harap membawa Surat Panggilan Pada Hari Jumat, Tanggal 12 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB, Tempat Kantor Tata Usaha MAN Cipasung (MAN 2 Tasikmalaya
Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jalur PMDK MAN Cipasung 2017 Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jalur PMDK MAN Cipasung 2017 Reviewed by MAN CIPASUNG TASIKMALAYA on 14.31.00 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Gunakan Bahasa yang baik, sopan dan tidak mengandung unsur SARA.
Terimakasih

About Me

Foto saya
MAN Cipasung terletak di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tepatnya di lingkungan Pesantren Cipasung Desa Cipakat Kecamatan Singaparna kira-kira 14 km dari Kota Tasikmalaya arah Garut. Berada pada lingkungan pesantren dengan santri dari berbagai daerah mewarnai madrasah dengan karekteristik murid yang heterogen.
Gambar tema oleh Maliketh. Diberdayakan oleh Blogger.